Open: 24 hours 7 days a week
 

Ballistol Tin box

Tin box
Nostalgia Box with Vintage bike design - limited edition of 10,000 boxes
Content:
• Ballistol Spray, 100 ml
• Pluvonin Spray, 100 ml
• Ballistol Pro Tec Spray, 100 ml
• Stichfrei Spray, 125 ml